Zde sdílíme užitečné nástroje pro efektivní komunikaci, případy a příběhy
3 skvělé rámce pro rozvoj soft skills v IT a dalších oborech
Rámec pro přípravu řečníka
Proč potřebujete veřejné vystupování? Jak stanovit cíle před vaší prezentací?